„Europass“ mobilumo dokumentą gali gauti bet kuris asmuo, vykstantis į kitą Europos šalį, mokytis, stažuotis ar atlikti profesinės praktikos.

4 žingsniai „Europass“ mobilumo dokumentui parengti:

  1. „Europass“ mobilumo dokumentų sistemoje siunčiančiosios organizacijos atstovas pateikia pagrindinius duomenis ir juos siunčia priimančiai organizacijai.
  2. Asmuo vyksta į stažuotę ar praktiką.
  3. Priimančiosios organizacijos atstovas įvertinęs stažuotėje dalyvavusio asmens įgytą patirtį, baigia rengti dokumentą.
  4. Dokumentą pasirašo priimančios ir siunčiančiosios organizacijų atstovai bei į stažuotę ar praktiką vykęs asmuo ir „Europass“ mobilumo dokumentas įteikiamas asmeniui.Svarbu! Asmuo, vykstantis į stažuotę, pats dokumento rengti negali. Dokumentą rengia ir išduoda asmenį siunčianti institucija.

Prisijungti prie „Europass“ mobilumo dokumentų sistemos

Skip to content