„Europass“ mobilumo dokumentas

„Europass“ mobilumo dokumente yra pateikiama informacija apie įgytą tarptautinę profesinę patirtį mokantis, studijuojant, dalyvaujant stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką. Šį dokumentą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis, vykstantis mokytis, stažuotis arba atlikti darbinės praktikos Europoje.

Kaip gauti?

Аsmuo, vykstantis mokytis, stažuotis ar atlikti darbinės praktikos kitoje Europos šalyje, mobilumo dokumentą gali gauti savo siunčiančioje institucijoje, kuri atsakinga už šio dokumento parengimą, tinkamą pasirašymą ir išdavimą. Svarbu! Asmenys, nesusiję su siunčiančiąja institucija, patys dokumento rengti negali.

Kodėl verta turėti?

Kaip parengti?

Jeigu esate mobilumo dalyvius siunčiančios institucijos atstovas „Europass“ mobilumo dokumentą galite parengti „Europass“ mobilumo dokumentų sistemoje .

Skip to content